Prisliste

Prisliste

 Verdi- og lånetakster

 Pris inkl MVA

 Leiligheter

 < 50 m² BRA  kr 3 950
 51 – 100 m² BRA  kr 4 250
 101 – 150 m² BRA  kr 4 700
 > 150 m² BRA (fra kr:)  kr 5 700

 Enebolig/rekkehus/del av
tomannsbolig/fritidsbolig

 < 100 m² BRA  kr 6 400
 101 – 150 m² BRA  kr 6 800
 151 – 200 m² BRA  kr 7 850
201 – 300 m² BRA kr 8 800
> 300 m² BRA (fra kr:) kr 9 600
– Tillegg for ekstra boenhet (leilighet/hybel) kr 1 500

Tilstandsrapport (NS 3424)/Boligsalgsrapport (NS 3600)
Prisene uten verditakst. Med verdi + 12 %

Tilstand

BSR NS 3600

 Leiligheter
< 50 m² BRA kr 5 600 kr 7 000
 51 – 100 m² BRA kr 6 300 kr 8 500
101 – 150 m² BRA kr 6 900  kr 10 800
 > 150 m² BRA (fra kr:) kr 7 900  kr 13 000 

 Enebolig/rekkehus/del av tomannsbolig

 < 100 m² BRA kr 9 300 kr 13 500
101 – 150 m² BRA kr 10 500 kr 15 750
151 – 200 m² BRA kr 11 800 kr 17 250
201 – 300 m² BRA kr 14 500 kr 19 500
> 300 m² BRA (fra kr:) kr 16 000 kr 22 500

Tillegg ved Tilstandsrapport/ Boligsalgsrapport

– Tillegg for ekstra boenhet (leilighet/hybel) kr 1 500  kr 2 250 
– Krypkjeller kr 1 500 
– Kryploft kr 750 
– Innhenting av dokumentasjon ved boligsalgsrapporter kr 1 500 

Felles/ annet

– Kjøring kr 7 pr. km
– Planskisser, per plan kr 750
– Timepris ved andre oppdrag kr 1 500
– Garasje Kr 1 500 kr 1 500

Priser pr. 1. januar 2019, Takstgruppen.