Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

1. januar 2013 innførte Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) obligatorisk uavhengig kontroll av våtrom i alle nybygg og søknadspliktige ombygginger av eksisterende våtrom. Samtidig ble det innført obligatorisk UK av lufttetthet i nye boliger.

Kravene til UK av våtrom og lufttetthet gjelder også for fritidsboliger med mer enn én bruksenhet. Takstgruppen har sentral godkjenning som Uavhengig Kontrollør.

Har du spørsmål angående våre tjenester, priser eller erfaring?