Energimerking

Energimerking

Her har vi samlet litt viktig informasjon om energimerking.

Energimerket viser hvor godt boligen er isolert.

Fra 1. juli 2010 er det pliktig energimerking av boliger og nybygg over 50m2 hvis bygget skal selges, leies ut eller ferdigstilles. Nye boliger skal alltid energimerkes av en fagmann.

Energimerking av eksisterende boliger kan gjøres av huseier eller den som huseier bemyndiger. Det anbefales at en fagmann utfører merkingen. Huseier er selv ansvarlig for merkingen ved bruk av gjør-det-selv løsningen på NVEs nettsider.

Energiattesten er dokumentasjonen på hvor energieffektiv boligen er, og i hvilken grad det brukes miljøvennlig energi. Attesten inneholder selve energimerket, oppvarmingsmerket, samt tips til forbedringer.

Selv om du ikke skal selge huset med det første vil en profesjonell energimerking gi konkrete råd om tekniske forbedringer som gir lavere energiforbruk om de gjennomføres.

Har du spørsmål angående våre tjenester, priser eller erfaring?