Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging

De fleste som skal bygge ny bolig trenger hjelp til finansieringen, og må henvende seg til banker og andre låneinstitusjoner for å få realisert sin drøm. Takstgruppen har utviklet et eget, enkelt system for rapportering av samsvaret mellom fremdriften på bygget og bruken av midler. Rapporten er blitt godt mottatt hos låneinstitusjonene, og har forenklet hverdagen for både tiltakshaver, långiver og oppfølger.

Takstgruppen tar gjerne på seg oppgaven som byggelånsoppfølger.

Har du spørsmål angående våre tjenester, priser eller erfaring?